Huai Fa National Park 3, Heaven Bridge

อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ที่ประเทศจีน

อุทยานแห่งชาติที่เป็น มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A จะเป็นที่ไหนไม่ได้ต้อง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์… Continue reading “อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ที่ประเทศจีน” »

Sandankyo

ทัวร์ Sandan-kyo

การเดินทางไป Sandan-kyo จากตัวเมืองเข้าไปใช้เวลาประมาณ 80 นาที แต่ระหว่างทางก็ผ่านหุบเขา แก่งหินที่มีลำธารไหลผ่าน สรรสร้างให้กลายเป็นเสียงของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ Continue reading “ทัวร์ Sandan-kyo” »