อุทยานแห่งชาติอูลูรู-คาตา ทจูทา

อุทยานแห่งชาติอูลูรู-คาตา ทจูทา มีชื่อเสียงของดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรีมากครอบคลุมพื้นที่ ทางตอนเหนือและตอนกลางของทวีปออสเตรเลีย

เมืองหลวงคือเมืองดาร์วิน มีรูปโฉมพิเศษทางธรณีวิทยาที่มีความเด่นอยู่ท่ามกลางที่ราบทรายแดงแห้งแล้งอันกว้างใหญ่ไพศาลของ ออสเตรเลียตอนกลาง

 Uluwatu - Katajuju National Park

ในปี 1987  ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก มีโขดหินเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญและความเชื่อทางประเพณีของสังคมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นอกจากโขดหินแล้วยังเป็นที่ตั้งของ “น้ำ ตกอูลูรู” ช่วงหน้าฝนและจะมีน้ำมากในช่วงหลังฝนตก และหลังจากนั้นน้ำที่ไหลลงมาเป็นน้ำตก ก็จะ ค่อยๆเหือดหายไป นักท่องเที่ยวที่จะมาชมน้ำตกต้องไปช่วงฤดูฝนเท่านั้น

 Uluwatu - Katajuju National Park

ความเชื่อของชาวอะบอริจินี ตำนานของชาวอะบอริจินีกล่าวไว้ว่าโขดหินอุรูลูเป็นภูมิประเทศเส้นทางแห่งความฝัน บรรพบุรุษสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยจูคูร์ปา (ยุคแห่งช่วงฝัน) ซึ่งเป็นพื้นพิภพกำลังก่อตัว ในยุคนั้นบริเวณแถบโขดหินอุลูรูเป็นถิ่นของมนุษย์ครึ่งกระต่ายครึ่งจิงโจ้และมนุษย์งูคาร์เป็ต ครั้งหนึ่งมนุษย์งูคาร์เป็ตถูกมนุษย์งูพิษรุกรานซึ่งพวกมนุษย์งูพิษเป็นศัตรูจากแดนใต้